Posted tagged ‘medfött’

Om kön och sexualitet

22 juli 2009

Ni vet, det där med att homosexualitet måste vara medfött och nedärvt? Hur ska det fungera, med tanke på att könet självt tydligen enbart är en social konstruktion?

Annonser