Posted tagged ‘kollektiv’

Uppror mot upprop

21 juli 2009

Magnus Eriksson tycker inte om upprop. Han tycker att det är fegt och intellektuellt ohederligt, och han kan inte tänka sig att en samling människor med skilda bakgrunder skulle kunna ställa sig gemensamt bakom ett angrepp på religion, eller en protest mot statlig jämställdhetspolitik. Det är ju bara inte möjligt att alla dessa skulle hålla med om det de skrivit under. Alltså har de varit intellektuellt ohederliga, och dessutom lagt ut dimridåer så att man inte vet vem av undertecknarna man ska klaga på. Och om de nu verkligen tror på vad de skrivit under, borde de ha skrivit varsin enskild artikel.

Pfft. Som om tidningarna hade tagit in ett dussin variationer på samma sak.

Och om att framträda i grupp innebär ”en provokation mot de krav på individens intellektuella ansvar som borde vara självklara” förstår jag inte hur Eriksson själv kan publicera en samförfattad TV-krönika. Men den kanske inte medför något intellektuellt ansvar? Eller handlar det om att när man skriver sådant som Eriksson gillar, är det tillåtet att vara flera om en artikel? I dagens uppror mot upprop nämner han hot mot yttrandefriheten och fängslande av författare såsom godkända. Varför är det plötsligt tillåtet att ”huka sig fegt i en åsiktskollektivets egna lilla skyttegrav” vid dessa tillfällen?

Löjligt, Eriksson. Helt enkelt löjeväckande.

Annonser