Svenska medier propagerar för kreationism!

Det är evolution som gäller, det har man ju förstått. Att världen skulle vara resultatet av en medveten skapelse, pff, det tror ju bara några fundamentalistiska sydstatsamerikaner. Ånä, naturen som vi känner den är resultatet av en blind utveckling.

Men trots denna läpparnas bekännelse till Darwin, ägnar sig svenska medier annars åt ett synsätt som snarare hör hemma i Första Mosebok. För det första: människan har en särställning. Människan är inte en del av naturen. Människan – och framförallt människans samhällsbygge och teknologi – är inte naturlig. Det naturliga är att minska människans inverkan.

Jaha? Är inte vi, och allt vad vi hittar på, en del av samma ”naturliga” utveckling och evolution som myror, delfiner, regnskogar? När slutade vi vara en del av evolutionen? När vi började flyga? Åka bil? Bygga fabriker? Smida metaller? Odla jorden? Hur långt bakåt måste vi gå för att få lov att finnas?

I sammanhanget är det intressant att notera betydelseglidningen av ordet ”konstgjord”: från det etymologiska ”gjord med skicklighet” till nutidens ”onaturlig”.

Och för det andra: varje förändring i artbeståndet är en förändring till det sämre. Varje utdöd art är en katastrof. Varje nytillkommen art är en katastrof – till exempel den nittonprickiga monsternyckelpigan som nu riskerar att slå ut andra nyckelpigearter. Tänka sig. Och jag som trodde att det var det som evolution handlade om. Den som är bäst anpassad, som bäst klarar av att konkurrera om födan och livsutrymmet, den som är tuffast, den överlever. Resten dör. Detta synsätt, där varje förändring är dålig, går att begripa utifrån skapelseteorin: världen skapades fulländad, och titta nu så förstörd den har blivit! Men från ett evolutionärt perspektiv är det rent nonsens.

Annonser
Explore posts in the same categories: filosofi

4 kommentarer på “Svenska medier propagerar för kreationism!”

 1. Wasa Says:

  Människans särställning i evolutionen har framför allt att göra med att hon orsakat enorma förändringar av hela planeten på en extremt kort tid. Visst går evolutionen ut på att den bäst lämpade överlever, så långt har du tolkat evolutionsbiologerna rätt. Men eftersom de inte behöver tro på en Gud, så måste de heller inte utgå ifrån att det är den Rätta och Sanna vägen – om människan får härja fritt kommer hon snart att ha utplånat allt annat liv på planeten, och kort därefter sig själv. Det som då sker är evolution, men det behöver inte vara ”det Rätta”, utan snarare ”det bara blev så, och det verkar funka hyfsat bra så länge inga enorma förändringar påförs med för hög hastighet”.

  Evolutionsbiologer förespråkar inte evolution, de konstaterar bara att den har skett – och sker. De tar inte ställning för den starka monsternyckelpigan som minsann ska få förtrycka de andra nyckelpigorna som förtjänar att dö då de är svaga.

  Ingen vet vad som kommer att hända när en art som människan får härja fritt på planeten. Vad vi vet är att Jordens ekosystem funkade hyggligt tills för inte så länge sedan. Det har sedan dess blivit mer och mer instabilt, vilket gjort att vissa arter plötsligt blivit mycket bättre på att konkurrera mot andra arter. Det kan man egentligen inte säga är bra eller dåligt, men om det funkade bra innan förändringen så är risken att det fungerar sämre efteråt – man ska ju inte laga det som inte är trasigt.

  Det är naturligt att vissa arter dör ut och andra blir starka. Men när det sker med den hastighet som det gör idag så är det något som är fel. Därför ska inte monsternyckelpigan få döda sina släktingar.

 2. Fjelle senior Says:

  Om det nu är så att evolutionsbiologer inte förespråkar någonting, inte ens evolution, då är även Wasas kommentar nonsens. Om det inte finns några värderingar om vad som är bra eller hur det bör vara, så kan man inte säga att något är fel. Frågan är om man ens kan säga att det fungerar sämre efteråt, om man kan tala om att laga eller vara trasig. Värderingsfritt klarar vi inte av att leva. Tänk så mycket enklare det skulle vara om även de som hävdar att de inte har eller bygger på värderingar (vilka inte kan bevisas och därför i slutändan grundas på någon form av trosavgörande) insåg att det har de visst. Christer Sturmarks ateistiska humanism är en ny aggressiv religion (eller säg livsåskådning om någon hänger upp sig på det ordet) med starka fundamentalistiska drag. Evolutionsläran är en trostolkning som man kan argumentera för med starka argument (en del av dem är riktigt bra, har högt förklaringsvärde), men det är sannolikhet det handlar om, inte sanning. Och så vidare…
  Jag tycker Tetris iakttagelse är klarsynt: inte ens de som säger sig tro på evolutionen (vare sig de själva kallar det tro eller ej) gör det konsekvent.
  Fjelle

 3. Wasa Says:

  Jag förstår inte varför evolutionsbiologer måste förespråka evolution. Visst, de bör förespråka att evolutionen skett, men inte nödvändigtvis att den är bra – något annat vore som att tvinga en historiker att förespråka förintelsen och Stockholms blodbad bara för att han påstår att de skett.

  Evolutionsbiologernas (och många andra naturvetares) uppgift är inte att säga vad som är rätt och fel, utan att säga vad som är sant och falskt (eller sannolikt och osannolikt, för att vara mer exakt). Man kan knappast tvinga dem att ta ställning för att evolutionsprocessen ovillkorligen måste fortgå bara för att de framlagt starka indicier för att den fram tills idag existerat. Att jag tror på evolutionen gör inte att jag till varje pris vill att människan, som den kanske bäst lämpade livsformen på planeten idag, ska utrota alla andra arter enligt principen ”Sista arten vid liv vinner!”

  Man måste skilja på historia, nutid och framtid. Historien kan vi inte ändra på, men det är bra om vi får fram en så korrekt bild av den som det är möjligt, för att förstå konsekvenserna av olika händelser och handlanden. I nutiden kan vi påverka vår värld för att framtiden ska bli bra.

  Vad som menas med att Humanisterna skulle vara fundamentalistiska förstår jag inte riktigt. De tror inte på en läras ofelbarhet, då vetenskapen inte är en lära, utan en ständigt föränderlig och växande förklaring på livet, universum och allting utifrån observationer som kan upprepas och teser som kan falsifieras.

  Jag vill också säga att evolutionsläran inte är en religion, som du försöker hävda. Det är vetenskap, då den till skillnad från kreationismen baseras på studier som kan upprepas och använder teser som är falsifierbara. Den grundar sig inte på en flera tusen år gammal bok, utan bygger på vad forskare idag studerar i världen omkring oss.

  Slutligen ska jag meddela att jag inte är biolog, utan astrofysikstudent, och därmed inte har fullständig koll på djupare argument för/emot evolutionsläran. Jag kommer däremot gärna med astrofysikaliska resonemang som gör det ytterst tveksamt att världsalltet ska ha funnits i endast 10.000 år, som många kreationister envisas med att påstå (det enklaste går ut på att vi kan observera döende stjärnor på miljontals ljusårs avstånd – dessa stjärnor måste enligt kreationister alltså ha dött innan världsalltet skapades).

 4. Fjelle senior Says:

  Jodå, man kan nog renodla vetenskapen till att bli så neutral att den inte innehåller några värderingar varken om vilken utveckling som skulle ha varit önskvärd (då kan man t ex inte beklaga att människans miljöpåverkan har lett till utdöda arter och förstörda ekosystem) eller vilken utveckling som i framtiden är önskvärd. Egentligen skulle nog all vetenskap vara sådan, men i så fall ger den inte anledning att kritisera tron annat än när tron klampar in på vetandets område (vilket har hänt, jag påstår inte annat). En så strikt vetenskaplighet är religiöst neutral, vilket betyder att stora delar av debatten om tro och vetande blir överflödig. Tro och vetande kan nämligen samsas, så länge inte tron försöker ersätta vetandet och vetandet inte försöker ersätta tron. Som jag ser det har tron sitt existensberättigande och vetandet sitt. Den hårda debatten torde bero på att minst en av sidorna gick över gränsen. Att det har skett är ingen svårighet att se. Att det fortfarande sker gav Tetris ett klarsynt och roligt exempel på i det ursprunliga inlägget. Skall det vara vetenskap får man inte ta ställning på det sättet. Om man talar om att vi kan påverka vår värld för att framtiden skall bli bra, då har man också lämnat vetenskapens område och kommit in på livsåskådningarnas.
  Problemet med en sådan renodling är att även vetenskapsmännen, som särskilt har tränat sådana frågor, har problem med att vara konsekventa, och bland vanligt folk fungerar inte den distinktionen, eftersom livet är en helhet.
  Vad det gäller humanisterna räcker det att hänvisa till med vilken glöd de hävdar sin egen åskådnings förträfflighet, deras attityd mot ”kättarna” och deras utsagor om vad de skulle göra med andra trosbekännare(s möjligheter att leva och tro i frihet) om de hade beslutsmakten. Visserligen är fundamentalism ursprungligen ett ord som handlar om vad man tror, och i den meningen är varken humanisterna eller muslimska fundamentalister några fundamentalister, men i dagens språkbruk handlar det ordet nästan uteslutande om hur man tror, och i det perspektivet är saken klar. Utom möjligen för dem som gör sig av med sina egna fundamentalistiska böjelser genom att projicera dem på andra. Är det någon som tror att det är en tillfällighet att humanisterna varnar så mycket för fundamentalism (n b hos andra)?
  Fjelle


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: